Chat with us, powered by LiveChat
Ontslagjuristen. Zeker nu.

Neem contact op

Hulp nodig? Contact ons

Bij ons sta je op de eerste plaats. Onze juristen beantwoorden graag je vragen. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Vandaag vanaf 09:00 Bel: 085 2500 107
91,1% kreeg een betere deal

Haal meer uit je ontslag.

Ontslag via het UWV om Bedrijfseconomische redenen

Vanda
Jurist bij JRST Ontslagjuristen
“Ik beoordeel je zaak en ik help je direct.”
TrustPilot
uit 682 beoordelingen

Jouw doorgedreven inzet ten spijt durft het ook al eens slecht te gaan met het bedrijf. De werkgever moet dan oplossingen zoeken om de efficiëntie van de onderneming te herstellen. Misschien word je wel ontslagen omwille van bedrijfseconomische redenen? Ook bij een ontslag via het UWV behoud je echter gewoon jouw rechten en kan het de moeite lonen om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag. Meer zelfs: bij meer dan 90% van onze klanten wisten wij die rechten op een procrustesbed te leggen.

Haal ook meer uit je ontslag

Bespreek je ontslag gratis met ons. Maak weloverwogen keuzes en laat je door ons bijstaan.

Onze Aanpak & Tarieven

  • 91,1% kreeg een betere deal
  • Gemiddeld €8700 meer vergoeding
  • Altijd je eigen JRST-Jurist
  • 17+ jaar ervaring in Ontslag
Bekend van:
  • Telegraaf
  • Het Financieele Dagblad
  • RTL4
  • Volkskrant
  • NPO Radio 1

Onze checklist.

Wat te doen?

Indien de werkgever jou omwille van bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, zal de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV gaat vervolgens beoordelen of de ontslagformulieren compleet zijn en stuurt ze naar jou door. Hierbij stelt het UWV een verweertermijn in.

In eerste instantie is er de mogelijkheid om zo'n verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag. Zo kan je bijvoorbeeld de door de werkgever aangehaalde cijfers betwisten: gaat het wel echt zo slecht met het bedrijf? Ook is het mogelijk dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet volgde. Volgens dit beginsel moet de werkgever immers de verschillende medewerkers in leeftijdscategorieën verdelen en de leeftijdsopbouw na het ontslag zoveel mogelijk gelijk houden. Ook moet de werkgever het zogenoemde last in, first out-beginsel toepassen. Bij ingewikkelde zaken kan het UWV de zaak voor advies voorleggen aan de ontslagadviescommissie.

Wordt de ontslagaanvraag van de werkgever uiteindelijk afgewezen? Dan moet de werkgever jou verplicht in dienst houden of kan de werkgever bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van het UWV. Natuurlijk kunnen jullie wel via een vaststellingsovereenkomst alsnog een einde aan de dienstbetrekking maken. In de praktijk kan op die manier vaak een hogere vergoeding bekomen worden. De werkgever weet immers dat een beroepsprocedure voor hem allesbehalve goedkoop is en hij geen goed geld achter slecht geld moet aangooien.

Overigens heb je mogelijks ook recht op een transitievergoeding. Dat is het geval indien je minimaal 24 maanden in dienst was bij de werkgever en het ontslag jou niet te verwijten valt. In het kader van de redelijkheid kan hierop wel een uitzondering gemaakt worden.

Tot slot zal je mogelijks ook moeten nagaan of je al dan niet voldoet aan de voorwaarden van de Werkloosheidswet. Je kan immers recht hebben op een WW-uitkering. In dit geval moet je binnen de week nadat je werkloos wordt een WW aanvragen bij het UWV.

Laat niets liggen.

Waar heb ik recht op?

Jouw rechten laten zich door een aantal factoren beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan jouw tewerkstellingsduur, bepalingen in jouw arbeidsovereenkomst of de verwijtbaarheid van het ontslag. Hoe dan ook zal je moeten nagaan wat de opzegtermijn is, of je recht hebt op een transitievergoeding en of je ook beroep kan doen op een WW-uitkering.

Opzegtermijn bij ontslag via het UWV

Ook bij een ontslag via het UWV moet de werkgever een opzegtermijn in acht nemen. De hoegrootheid van die opzegtermijn kan weergegeven zijn in de CAO of in jouw arbeidsovereenkomst. Is dat niet het geval? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Wel is het zo dat men die opzegtermijn mag verminderen met de proceduretijd, zonder dat de overgebleven opzegtermijn minder dan een maand mag bedragen.

Transitievergoeding bij ontslag omwille van bedrijfseconomische redenen

Ook bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen blijf je jouw recht op een transitievergoeding behouden. Voorwaarde is wel dat je minimaal 24 maanden in dienst was en dat jou niets te verwijten valt. De grootte van die transitievergoeding is afhankelijk van het jaarsalaris en het aantal gewerkte jaren. Weet overigens dat men in het kader van de redelijkheid uitzonderingen kan maken indien het financieel heel slecht gaat met de werkgever.

WW-uitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen

Indien je aan een aantal voorwaarden voldoet, heb je recht op een WW-uitkering van zodra je werkloos wordt. Voorwaarde is wel dat je verzekerd bent voor de werkloosheid, je ook effectief werkloos bent, je direct beschikbaar bent voor betaald werk, je niet verwijtbaar bent en je voldoet aan de wekeneis.

Extra mogelijkheden bij afgewezen ontslagaanvraag

Indien de ontslagaanvraag werd afgewezen en de werkgever kiest voor een vaststellingsovereenkomst, zijn er voor de werknemer vaak extra mogelijkheden. In zo'n vaststellingsovereenkomst kan je immers vrij afspraken maken. Denk bijvoorbeeld over afspraken met betrekking tot de bedrijfswagen of een hogere transitievergoeding. Of deze te bewandelen piste voor jou al dan niet interessant is, is echter afhankelijk van een aantal factoren. Bij JRST streven we alvast naar het beste resultaat, zoals onze 97% tevreden klanten graag beamen.

Kies voor een aanpak op maat.

Laat je bijstaan door JRST

Jouw rechten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hiernaast hoeven we niet automatisch akkoord te gaan met de beweringen van de werkgever. Anderzijds kunnen financiële bekommernissen weer roet in het eten gooien. De te bewandelen weg is steeds afhankelijk van een praktijkstudie. Een aanpak op maat is het logische gevolg. Bij JRST staan we alvast voor je klaar. Uiteraard is alleen de best mogelijke deal goed genoeg. Tijdens een gratis adviesgesprek vertellen we er jou meer over.

Bespreek je ontslag met ons

Neem contact op