Chat with us, powered by LiveChat
Ontslagjuristen. Zeker nu.

Neem contact op

Hulp nodig? Contact ons

Bij ons sta je op de eerste plaats. Onze juristen beantwoorden graag je vragen. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Vandaag vanaf 09:00 Bel: 085 2500 107
91,1% kreeg een betere deal

Haal meer uit je ontslag.

Ontslag Op Staande Voet

Thijs
Senior Jurist bij JRST Ontslagjuristen
“Ben je op staande voet ontslagen? Neem direct met ons contact op.”
TrustPilot
uit 682 beoordelingen

Deze ontslagvorm is de meest ingrijpende methode om een werknemer te ontslaan. Je wordt letterlijk op staande voet ontslaan: zonder nog een extra stap in het bedrijf te zetten (geen opzegtermijn) stopt het contract. Ook heb je in principe geen recht op een WW-uitkering. Net omdat zo’n ontslag op staande voet zo’n ingrijpende gevolgen heeft, gaat de rechter hier lang niet altijd mee akkoord. Anderzijds gaan jouw rechten niet helemaal verloren. Hoe dan ook schakel je maar beter een van onze ontslagspecialisten in. Bij een ontslag op staande voet hoef je immers helemaal niet aan handen en voeten gebonden te zijn.

Haal ook meer uit je ontslag

Bespreek je ontslag gratis met ons. Maak weloverwogen keuzes en laat je door ons bijstaan.

Onze Aanpak & Tarieven

  • 91,1% kreeg een betere deal
  • Gemiddeld €8700 meer vergoeding
  • Altijd je eigen JRST-Jurist
  • 17+ jaar ervaring in Ontslag
Bekend van:
  • Telegraaf
  • Het Financieele Dagblad
  • RTL4
  • Volkskrant
  • NPO Radio 1

Onze checklist.

Wat moet ik doen?

Net omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet zo verregaand zijn, neem je deze checklist maar beter van harte. Het is immers belangrijk om snel en adequaat te handelen. Via deze checklist sta je extra sterk in de schoenen en kun je beter voor jezelf opkomen.

Stap 1

Onderteken niets

De werkgever moet bewijzen dat jij de regels binnen het bedrijf overtreden hebt. Hiervoor kan de werkgever beroep doen op allerhande bewijsmiddelen, gaande van camerabeelden en getuigenverklaringen. Ook kan de werkgever jou natuurlijk een verklaring voorleggen met de vraag om het te ondertekenen. Doe dat niet, mogelijks verspeel je immers jouw rechten!

Stap 2

Maak mondeling bezwaar

Maak echter meteen bezwaar bij jouw werkgever. Geef aan dat je het helemaal niet eens bent met jouw ontslag. Doe echter nog geen toegevingen of uitspraken over jouw beweegredenen.

Stap 3

Schakel juridische hulp in

Vooraleer je een protestbrief zal versturen, is het aangeraden om eerst juridische hulp in te schakelen. Onze ontslagspecialisten gaan immers meteen na of het ontslag op staande voet wel aan alle voorwaarden voldoet. Hierbij komen ze met een duidelijk advies waarbij de slaagkansen meteen uit de doeken worden gedaan. Tijd voor actie? Dan brengen zij een eerste advies uit.

Stap 4

Stuur een protestbrief

Ongeacht of je zelf actie onderneemt of onze ontslagspecialisten het heft in handen laat nemen, moet er ook een effectieve protestbrief naar de werkgever gezonden worden. Hierbij wordt ook tegensprekelijk duidelijk dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet.

Stap 5

Vecht het ontslag aan

Indien je niet akkoord bent met het ontslag op staande voet, moet je dat ontslag binnen een termijn van twee maanden aanvechten bij de kantonrechter. Zo je dat niet doet, komt het ontslag immers vast te staan. De werkgever zal dan moeten aantonen dat jij de regels overtreden hebt, dat je op de hoogte was van de regels en hun gevolgen en zal de nodige bewijzen moeten leveren. Bovendien moet de overtreding ook voldoende zwaarwichtig zijn. Onze ontslagspecialist zal alvast het nodige weerwerk bieden en eventuele contra-argumenten voorleggen.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat de werkgever na het ontvangen van de protestbrief eieren voor zijn geld kiest en toch maar aanstuurt op een vaststellingsovereenkomst. Ook dan weten de specialisten van JRST in meer dan 90% van de gevallen een betere deal uit de wacht te slepen.

Waar heb ik recht op?

Bij een ontslag op staande voet verlies je meteen jouw baan en jouw inkomsten. Er is bovendien geen opzegtermijn en wellicht moet je zelf een schadevergoeding betalen aan jouw werkgever. Dat is het geval indien jij jouw werkgever schade berokkende, bijvoorbeeld door zijn goede naam te schaden.

Heb ik bij ontslag op staande voet ook recht op een WW-uitkering?

Indien je het ontslag op staande voet niet (tijdig) aanvecht, verlies je sowieso het recht op een WW-uitkering. Ook indien de rechter het ontslag op staande voet terecht vindt, is dat het geval. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij hardnekkige werkweigering, diefstal of fraude. Zo je reeds een WW-uitkering ontving, zal het UWV die uitkering terugvorderen. In de praktijk is het dan ook soms interessanter om het ontslag op staande voet minnelijk af te handelen en onze ontslagspecialist de onderhandelingen met de werkgever op te laten starten. De arbeidsjurist zal de best te bewandelen weg moeten nagaan.

Heb ik bij ontslag op staande voet ook recht op een ontslagvergoeding?

Indien je terecht ontslagen werd, verlies je jouw recht op een ontslagvergoeding. Volgt de kantonrechter jouw redenering en gaat het om een onrechtmatig ontslag? Dan liggen de kaarten anders. Vaak zal het dienstverband ook dan ten einde lopen door de ontwrichte situatie met jouw werkgever. In zo'n geval blijf je natuurlijk al jouw klassieke rechten behouden en heb je ook recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van die vergoeding is hierbij afhankelijk van een aantal factoren. Denk onder andere aan jouw salaris en de duur van het dienstverband.

Laat het gras niet voor je voeten wegmaaien.

Ook bij ontslag op staande voet staan we jou bij

Lang niet iedere reden is voldoende zwaarwichtig om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Bovendien draagt de werkgever soms wel een erg moeilijke bewijslast. Tijdens een gratis adviesgesprek gaat onze ontslagspecialist jouw mogelijkheden na en worden de te nemen stappen besproken. Het ontslag aanvechten of toch maar aansturen op een minnelijk akkoord? In meer dan 90% van de gevallen weet JRST een betere deal in de wacht te slepen. Bij een ontslag op staande voet is dat dan ook geen overbodige luxe.

Bespreek je ontslag met ons

Neem contact op